Ogłoszenia

Stowarzyszenie Pomocy „Miś” ogłasza rekrutację uczestników do zajęć w świetlicy edukacyjno- terapeutycznej „Klub Misia”.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ruchowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uwzględniamy szczególnie osoby objęte nauczaniem indywidualnym z terenu Malborka.
Planowane metody pracy:

  • terapia zajęciowa, ergoterapia, terapia ruchem, zajęcia rekreacyjne,
  • artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, psychodrama, terapia przez taniec.

Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu:
piątek godz. 17.00- 19.00: muzykoterapia i taniec
sobota godz. 10.- 14.00- zajęcia edukacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia plastyczne, kulturalno oświatowe, ruchowe i relaksacyjne.
Spotkanie organizacyjne 03.września 2011 godz. 9.00. Sala w Urzędzie Miasta w Malborku pokój nr 312.(ostatnie piętro)
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.