1_pitax_przekaz_jeden_procent

Informacje

Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku prowadzi wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z zaburzeniami sprzężonymi, ich rodzinom i opiekunom.

Przy współudziale władz miasta oraz lokalnych sponsorów organizuje dzieciom letni wypoczynek, festyny integracyjne.
Stowarzyszenie współpracuje z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz ośrodkami terapeutycznymi. Popularyzuje problemy osób niepełnosprawnych w regionie.

 

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie pozyskuje także wsparcie finansowe poprzez stronę internetową na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzimy także „Klub Misia”- jest to projekt realizowany od 12 maja 2005, świetlica edukacyjno- terapeutyczna prowadzona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu przeciwdziałania izolacji i monotonni życia. Zajęcia odbywają się wg określonego przez terapeutów harmonogramu, prowadzone są zajęcia relaksacyjne, terapia ruchem, terapia zajęciowa, muzykoterapia. Prace członków Klubu są prezentowane na różnego typu kiermaszach, wystawach. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu. Do stałego harmonogramu „Klubu Misia” zaliczyć można m.in. zabawy andrzejkowe, mikołajki, zabawę karnawałową, walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, podczas których dzieci uczestniczą w różnych konkursach i zabawach tanecznych. Koszty takich zabaw pokrywane są ze środków Stowarzyszenia.

 

 

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.